Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Podstawowym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu. Z pomocy Ośrodka mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego bez względu na swoją sytuację materialną.

Pomaga osobom:

 • u których wystąpiła gwałtowna, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, depresja poporodowa, zagrożenie ciężką przewlekłą chorobą)
 • dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

 • po próbach samobójczych

 • przeżywającym trudności małżeńskie, rodzinne, w kontaktach z dziećmi
 • przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń
 • przeżywającym utratę kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu jego odejściem
 • ofiarom gwałtów, napadów, wypadków, katastrof
 • przeżywającym trudności w relacjach społecznych

Stara się:

 • zmniejszyć cierpienia
 • zapobiec rozległym i trwałym następstwom urazu
 • pomóc odzyskać równowagę psychiczną i kontrolę nad swoim życiem
 • zapobiec powtarzaniu się urazowych doświadczeń w przyszłości

Formy udzielanej pomocy:

Pierwszy kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej to zwykle rozmowa telefoniczna, on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl lub bezpośrednia wizyta w OIK.

Pomoc i wsparcie oferowane jest poprzez:
1. Poradnictwo specjalistyczne:

 • psychologiczne – w piątki w godz.12.00-15.00

  Punkt konsultacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

 • terapeutyczne i pedagogiczne – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 • prawne – we wtorki i czwartki w godz. 13.30-15.30
 • socjalne – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

2. Wsparcie grupowe:

 • grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • grupy edukacji i wsparcia dla rodziców
 • grupy edukacji i wsparcia dla osób z problemem uzależnień

Oferowane formy pomocy zarówno indywidualne, jak i grupowe dostosowujemy do potrzebujących i ich sytuacji.

Jeśli masz problem i nie możesz sobie z nim poradzić, brak Ci kogoś z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy oferowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 59-300 Lubin ul. Składowa 3, tel. 76 847 96 91, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00  e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl