Skip to main content

Mieszkanie chronione treningowe i mieszkanie wspi...

Mieszkanie chronione treningowe i mieszkanie wspierane – to strzał w 10 dziesiątkę !

Od maja 2019 r. na terenie powiatu lubińskiego funkcjonują dwie nowe formy wsparcia społecznego tj. mieszkanie chronione treningowe oraz mieszkanie wspierane. Mieszkania prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach trzyletniego Projektu pn. „Bezpieczna Przystań” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia […]

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”                         W POWIECIE LUBIŃSKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 można uzyskać informacje na temat przyjętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osoby […]

Nowe wnioski w systemie SOW

Nowe wnioski w systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż od stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił mieszkańcom Powiatu Lubińskiego składanie wniosków elektronicznie w Systemie SOW. Wnioski obejmują dofinansowanie: – uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu […]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z przyjętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć: a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w zawodzie […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE