Projekty realizowane przez PCPR w Lubinie:

  1. Inwestuję w swoją przyszłość – Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  2. Bezpieczna przystań – Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  3. Gotowi na nowe wyzwania  – Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  4. Inwestuję w swoją przyszłość II – Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020