• Informacja o projekcie
 • Rekrutacja I grupa – 2022 (plik PDF, 100KB)
 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi „Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy” (plik PDF, 2MB), (plik PDF 151KB), załącznik nr 1 i 2 (plik DOC 47KB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty – Świadczenie usługi „Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy” (plik PDF 454KB), (plik DOC 45KB)
 • Rekrutacja II grupa – 2022 (plik PDF 88KB)
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 841KB), (plik DOC 160KB), załącznik nr 1 (plik DOC 70KB)
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 804KB), (plik DOC 163 KB), załącznik nr 1 (plik DOC 71 KB).
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem oraz kursu komputerowego Moduł S4 ECDL z egzaminem dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II(plik PDF 503KB), (plik DOC 180KB), załącznik nr 1 (plik DOC 55KB).
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF, 437 KB), (plik DOC, 112 KB),
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II(plik PDF, 417 KB), (plik DOC, 87 KB),
 • Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem oraz kursu komputerowego Moduł S4 ECDL z egzaminem dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF, 707 KB), (plik DOC, 89 KB),
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych warsztatów dla dorosłych i dla dzieci biorących udział w projekcie „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 560 KB), (plik DOC 172 KB), załączniki nr 1-4 (plik DOC 53 KB).
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych warsztatów dla dorosłych i dla dzieci biorących udział w projekcie „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 850 KB), (plik DOC 102KB).
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych oraz terapii integracji sensorycznej dla dorosłych i dzieci biorących udział w projekcie „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 847 KB), (plik DOC 159 KB), załączniki 1-4 (plik 122 KB).
 • Rekrutacja III grupa – 2023 (plik PDF, 102 KB).
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych oraz terapii integracji sensorycznej dla dorosłych i dla dzieci biorących udział w projekcie „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 673 KB), (plik DOC 45 KB).
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów grupowy z zakresu „Komunikacji i asertywności” dla uczestników projektu „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik DOC 180 KB), załączniki 1-4 (plik DOC 119 KB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych i grupowych warsztatów dla dorosłych i dla dzieci biorących udział w projekcie „Inwestuję w swoją przyszłość II(plik PDF 473 KB), (plik DOC 100 KB)
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 141 KB), załączniki 1-4.
 • Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 147 KB), załącznik 1-4.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych warsztatów z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 476 KB), (plik DOC 74 KB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn. „Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu: „Inwestuję w swoją przyszłość II” (plik PDF 665 KB), (plik DOC 89 KB).