Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 366 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych oraz telewizorów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie (plik PDF, 1 011 KB)

Zapytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Plik PDF, 352 KB)

Informacja z otwarcia ofert (plik DOC, 91KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik DOC, 93 KB)

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (plik DOC, 96 KB)