Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Dokumenty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:


Terminy składania wniosków w roku 2023:

MODUŁ II – I półrocze – do dnia 31 marca 2023 r.

MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2023 r.

______________________________________________________________

WNIOSKI DO POBRANIA – MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 434 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie potwierdzające własność samochodu (plik PDF, 317 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy (plik PDF, 312 KB)

Załącznik nr 7 – oświadczenie (plik PDF, 335 KB)

Załącznik nr 8 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 313 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek (plik PDF, 350 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 392 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 39 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy (plik PDF, 314 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego (plik PDF, 347 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie (plik PDF, 332 KB)

 Załącznik nr 7 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 311 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuch, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek (plik PDF, 350 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 392 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy (plik PDF, 314 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego (plik PDF, 317 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie (plik PDF, 332 KB)

Załącznik nr 7 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 311 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek (plik PDF, 370 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 343 KB)

Załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 820 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie potwierdzające własność samochodu (plik PDF, 317 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące posiadanego prawa jazdy (plik PDF, 313 KB)

Załącznik nr 7 – oświadczenie (plik PDF, 335 KB)

Załącznik nr 8 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Wniosek (plik PDF, 384 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja obu kończyn górnych (plik PDF, 487 KB)

Załącznik nr 5 – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 498 KB)

Załącznik nr 10 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 11 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 311 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek (plik PDF, 384 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie (plik PDF, 330 KB)

Załącznik nr 5 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB )

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Wniosek (plik PDF, 384 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 39 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 6 – zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku (plik PDF, 490 KB)

Załącznik nr 10 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 11 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 311 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Wniosek (plik PDF, 384 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 7 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 343 KB)

Załącznik nr 8 – oświadczenie o trudności w komunikowaniu się – dzieci (plik PDF, 236 KB)

Załącznik nr 9 – oświadczenie o trudności w komunikowaniu się – dorośli (plik PDF, 307 KB)

Załącznik nr 10 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 11 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 311 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek (plik PDF, 374 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 375 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 5 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek (plik PDF, 368 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 356 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 6 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek (plik PDF, 366 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie (plik PDF, 330 KB)

Załącznik nr 5 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek (plik PDF, 372 KB)

Wzór C3_O – propozycja specyfikacji i kosztorysu do protezy (plik PDF, 242 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 392 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 513 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 6 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Wniosek (plik PDF, 401 KB)

Wzór C4_O – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy (plik PDF, 244 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF,  392 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 425 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie (plik PDF, 335 KB)

Załącznik nr 6 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wniosek (plik PDF, 367 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 3,8 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie lekarskie (plik PDF, 352 KB)

Załącznik nr 5 – oświadczenie (plik PDF, 334 KB)

Załącznik nr 6 – informacja o korzystaniu ze środków PFRON (plik PDF, 312 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Wniosek (plik PDF, 385 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 393 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – oświadczenie (plik PDF, 507 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)

______________________________________________________________

WNIOSKI DO POBRANIA – MODUŁ II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Wniosek MODUŁ II (plik PDF, 224 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania (plik PDF, 392 KB)

Załącznik nr 2 – zobowiązanie o zmianach danych we wniosku (plik PDF, 309 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie pełnomocnika (plik PDF, 308 KB)

Załącznik nr 4 – zaświadczenie (plik PDF, 498 KB)

Załącznik nr 5 – zaświadczenie wydane przez pracodawcę (plik PDF, 310 KB)

Załącznik nr 6 – oświadczenie (plik PDF, 333 KB)

Obowiązek informacyjny (plik PDF, 76 KB)

Obowiązek informacyjny osób trzecich (plik PDF, 76 KB)