Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w związku z realizacją projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – trening kompetencji i umiejętności społecznych (plik PDF, 127 MB)

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tys. PLN za organizację wyjazdu w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

Zapytanie ofertowe (Plik PDF, 178 KB)

Załącznik nr 1 (Plik DOC, 98 KB)

Załącznik nr 2 (Plik DOC, 92 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 121 KB)

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tys. PLN za organizację wyjazdu w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

Zapytanie ofertowe (Plik PDF, 161 KB)

Załącznik nr 1 (Plik DOC, 98 KB)

Załącznik nr 2 (Plik DOC, 92 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 120 KB)

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na organizację wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

Zapytanie ofertowe (Plik PDF, 166 KB)

Załącznik nr 1 (Plik DOC, 98 KB)

Załącznik nr 2 (Plik DOC, 93 KB)

Załącznik nr 3 (Plik DOC, 321 KB)

Informacja o zmianie terminu składania ofert (Plik PDF, 132 KB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego (Plik PDF, 143 KB)

Informacja o ponownym wyborze oferty (Plik PDF, 108 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 119 KB)