PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,

–  osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających , substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

–  osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

– powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem;

– rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

– uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

– zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

– uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, w godzinach popołudniowych.

Spotkania prowadzone w formie indywidualnej i grupowej (zamkniętej).

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji

takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obu programach proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Osoby do kontaktu: Justyna Miter, Elżbieta Kowalska od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 76 847 96 92.