NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji

takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że trwa nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Pomoc udzielana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3,  w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowej (zamkniętej).

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

  • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno-edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem;

  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

  • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 celem złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu.


Dodatkowe informacje dotyczące
Programu udzielane są przez pracownika socjalnego Panią Justynę Miter osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.