Skip to main content

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zakończyło kolejną już edycję bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą odbyło się zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programem „RODZINA”, którego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą, czy sposobami radzenia sobie […]

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości

Stypendia Pomostowe – most do lepszej przyszłości Maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia pozostałe warunki programu. Od 9 lipca wnioski o Stypendium Pomostowe składać […]

AKCJA „ŻONKILE”

Wychowankowie placówek Srebrny Pałac, Dolina Budziszyńska, wrzosowa Kraina z zaangażowaniem włączyli się do akcji „ Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W ramach podjętych działań zorganizowano warsztaty plastyczne połączone z pogadanką. Wykorzystując materiały edukacyjne oraz prezentację udostępnione przez organizatora, zapoznano wychowanków z wydarzeniami upamiętniającymi wybuch powstania w getcie.

SUPERWIZJA DLA WYCHOWAWCÓW INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się superwizja dla wychowawców instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych „Wrzosowa Kraina”, „Dolina Budziszyńska”, „Srebrny Pałac”. Celem dzisiejszego spotkania była wspólna wymiana doświadczeń, wzmocnienie posiadanych umiejętności, wsparcie w przezwyciężaniu trudności, spojrzenie na wyzwania w codziennej pracy z innej perspektywy.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W pierwszy dzień wiosny wychowankowie pieczy zastępczej przypomnieli sobie o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te ważne umiejętności zostały przekazane w tak ciekawy sposób, że w pamięci wychowanków zostaną na długo. Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam tej cennej wiedzy Panu Sławomirowi Lechmanowi oraz Panu Pawłowi Gębalskiemu.

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE