Skip to main content

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Znamy oblicza przemocy. Na co dzień stykamy się z jej skutkami – pomagamy krzywdzonym, pracujemy z krzywdzącymi. I wciąż czujemy, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, że trzeba więcej i wspólnie. Dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z dużym zaangażowaniem przystąpiło do tegorocznej edycji Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci […]

KONSULTACJE DOTYCZĄCE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi poprowadzona […]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowani ze środków PFRON z dniem 30 listopada 2021 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji […]

WSPARCIE i POMOC DLA SENIORÓW

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie INFORMUJE, iż osoby starsze, w tym niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji kryzysowej będącej następstwem, m.in.: przemocy domowej – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, zaniedbania; nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu – ciężka i długotrwała choroba, izolacja domowa w czasie epidemii; utraty kogoś bliskiego –śmierć, rozstanie; traumatycznego zdarzenia – […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE