Skip to main content

INTERNET I ZAGROŻENIA

Internet jest źródłem wielu zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Ma radykalny wpływ na ich życie. Z roku na rok wzrasta czas przebywania małoletnich w sieci. Nasilają się działania przestępcze w internecie, nasila się wymuszanie zdjęć od małoletnich, a także coraz więcej małoletnich ma kontakt z pornografią, już blisko 50% 11-latków. I. Pierwszym i bardzo groźnym […]

Wykorzystywanie seksualne dzieci

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zakończenie przemocy wobec dzieci i młodzieży. Kampania zwraca uwagę na poważny temat, którym jest wykorzystywanie seksualne dzieci. Szokujące dane dotyczące liczby dzieci wykorzystywanych seksualnie ! Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę blisko pół miliona dzieci w Polsce doświadczyło wykorzystywania seksualnego […]

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Zajęć klubowych w WTZ”. Program „Zajęcia klubowe w  WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii […]

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa II nabór wniosków na 2023 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przypominamy, że do 10 października 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku […]

„Samobójstwo – najczęstsza przyczyna przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec”

10 września „Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje samobójstwo jako „akt samozagłady, gdzie osoba umyślnie inicjuje i wykonuje czynność, która prowadzi do własnej śmierci”. W wyniku śmierci samobójczej, w Polsce rocznie ginie więcej osób niż w wypadkach drogowych. Stąd świadomość problemu oraz wiedza na temat zachowań samobójczych jest tak istotna. Może się […]

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samor

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”             dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie planuje przystąpić do realizacji kolejnej edycji ww. Programu. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE