Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie serdecznie zaprasza Rodziców na ostatnie w tym roku Warsztaty Umiejętności Wychowawczychpromowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych.

Udział w zajęciach umożliwi m.in: nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznych metod wychowawczych, rozwijanie umiejętności wytaczania dziecku granic, zasad wzajemnej komunikacji w rodzinie oraz naukę rozwiązywania problemów wychowawczych.

Do udziału w zajęciach w szczególności zapraszamy osoby, które:

  • postanowieniem sądu są zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych,

    lub posiadają ograniczoną władzę rodzicielską,

  • posiadają ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY!!!

Spotkanie odbędzie się 21 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel 76 847 96 91 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej od poniedziałki do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 przy ul. Składowej 3 lub drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl

Osoba do kontaktu

Justyna Miter tel. 76 847-96-92