„Zaplanuj z nami swoją przyszłość”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Bezpieczna przystań”
finansowanego ze środków UE

Jeśli jesteś:

  • osobą pełnoletnią,
  • osobą niepełnosprawną (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością intelektualną),
  • opuszczającą pieczę zastępczą – usamodzielnianą

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i jesteś mieszkańcem powiatu lubińskiego?
Zgłoś się do Projektu i skorzystaj:

  • z całodobowego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym lub mieszkaniu wspieranym na terenie Lubina
  • z pomocy i wsparcia specjalistów tj. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, trenera, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Uwaga! Rekrutacja do Projektu zakończyła się 28 lutego 2019r.


Osoby do kontaktu:

Pani Justyna Miter tel. 76 847 96 92
Elżbieta Kowalska tel. 76 847 96 91