Program psychologiczno-terapeutyczny, to forma oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy, zwiększą ich zdolność do samokontroli i do konstruktywnego funkcjonowania w rodzinie.

Cele programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,
  • poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,
  • zwiększenie umiejętności społecznych,
  • utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Program adresowany jest do:

  • pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez instytucje,
  • osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny,
w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obu programach proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Osoby do kontaktu: Justyna Miter, Elżbieta Kowalska od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 76 847 96 92.