PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH

PRZEMOC W RODZINIE

Program psychologiczno-terapeutyczny, to forma oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy, zwiększą ich zdolność do samokontroli i do konstruktywnego funkcjonowania w rodzinie.

Cele programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

– zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych, poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,

– zwiększenie umiejętności społecznych,

– utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Program adresowany jest do:

– pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie,

– zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez instytucje,

osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, w godzinach popołudniowych.

Spotkania prowadzone w formie indywidualnej i grupowej (zamkniętej).

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnychemocji

takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obu programach proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Osoby do kontaktu: Justyna Miter, Elżbieta Kowalska od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 76 847 96 92.