Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Na terenie powiatu lubińskiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej.

Czas trwania zajęć w Warsztatach wynosi 35 godzin tygodniowo tj. 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Procesem terapeutycznym objętych jest 175 osób niepełnosprawnych. Pobyt w placówkach jest bezpłatny.

Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, wobec której Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekł umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnych, dobrze wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych pracowniach.

Największą popularnością cieszą się następujące pracownie terapeutyczne: ceramiczna, ogrodniczo-sadownicza, gospodarstwa domowego, stolarska, krawiecka, rękodzieła artystycznego, sztuk użytkowych i dekoratorskich, techniczna, wyrobu witraży, florystyczno – ogrodnicza, biurowo – multimedialna.

Uczestnicy Warsztatów przedstawiają swoje wyroby rękodzielnicze, stolarskie i ceramiczne w wielu konkursach o charakterze lokalnym i krajowym (Akademia Sztuki, Dolnośląskie Targi WTZ, Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna”).

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii w ramach którego uczestnicy otrzymują środki finansowe w ramach treningu ekonomicznym.

Istotnym elementem terapii w Warsztatach są zajęcia kulturalno-rozrywkowe organizowane na terenie Powiatu (Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking, Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, Wyścig na rowerach stacjonarnych Tour de WTZ).

Informacje o możliwości przyjęcia do WTZ można uzyskać u kierowników poszczególnych warsztatów lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.


Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko”
przy Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie

ul. Odrodzenia 8, 59-300 Lubin
tel: 76 844 36 25
Kierownik: Pani Monika Tomko-Klubek


Warsztat Terapii Zajęciowej „Kameleon”
Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie

ul. Odrodzenia 30, 59-300 Lubin
tel: 76 84 110 76
Kierownik: Pani Karolina Kałużyńska-Buczek


Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”
Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” w Lubinie

ul. Odrodzenia 30, 59-300 Lubin
tel: 76 74 282 00
Kierownik: Pani Sandra Bandura


Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk”
Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie

ul. Kukuczki 39, 59-300 Lubin
tel: 76 842 00 21
Kierownik: Pan Jarosław Przygodzki


Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko”
Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych
„Równe Szanse” w Lubinie

ul. Kukuczki 39, 59-300 Lubin
tel: 76 842 00 21
Kierownik: Pani Aneta Więcek-Zabłotna


Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech”
Fundacji Przystań w Ścinawie

ul. Królowej Jadwigi 5, 59-330 Ścinawa,
tel: 76 740 01 20
Kierownik: Pani Dorota Giżewska