Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem interwencji kryzysowej jest bezpośredni wpływ na osobę w kryzysie, aby samodzielnie pokonała trudności i przywrócenie jej utraconej w wyniku zdarzenia krytycznego – równowagi zdolności do działania i autonomii.

W ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowane są następujące zadania:

 1. Zapewnienie schronienia

 2. Specjalistyczne poradnictwo (prawne, psychologiczne, socjalne)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach prowadzonych działań z zakresu interwencji kryzysowej udziela pomocy rodzinom dotkniętym przemocą oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, w tym również pracownikom, którzy doświadczyli przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

  Poradnictwo psychologiczne: poniedziałki od 10.00 do 12.00;

  Poradnictwo prawne: wtorki, czwartki w godzinach od 13.30 do 15.30

  Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

  Obszary zgłaszanych problemów: występowanie przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie, zaburzenia emocjonalne wśród dzieci, próby samobójcze, molestowanie seksualne, problemy wychowawcze z dziećmi, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, opieka prawna, piecza zastępcza, uzależnienie, współuzależnienie, skierowanie osoby uzależnionej na leczenie, konflikty rodzinne, zaburzenia psychiczne. Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie i dyskretnie.

 3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

  Do najczęściej występujących uzależnień behawioralnych zalicza się: zakupoholizm, patologiczny hazard, pracoholizm, uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od seksu. Konsultacji w powyższym zakresie udziela psycholog w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

  W każdy piątek w godzinach od 12.00 do 15.00.

 4. Realizacja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów indywidualnych i grupowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie poza godzinami urzędowania Centrum. Celem głównym Programu jest powstrzymanie bądź zakończenie procesu przemocy w rodzinie poprzez: wykształcenie u osób stosujących przemoc w rodzinie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami, nauczenie kontroli zachowań i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa ryzyka powrotu do zachowań agresywnych.

 5. Realizacja Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

  Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne. Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje oraz osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 6. Realizacja Warsztatów Umiejętności Wychowawczych

  Zajęcia skierowane w szczególności do osób, które postanowieniem sądu zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych lub posiadają ograniczoną władzę rodzicielską, posiada ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY. JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ZATELEFONUJ! PRZYJDŹ! POMOŻEMY TOBIE I NAJBLIŻSZYM!

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej rodzinie bądź otoczeniu ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl Strona internetowa: www.pcpr.powiat-lubin.pl

REAGUJ! NIE ZWLEKAJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNYM ŚWIADKIEM!!!