Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem interwencji kryzysowej jest bezpośredni wpływ na osobę w kryzysie, aby samodzielnie pokonała trudności i przywrócenie jej utraconej w wyniku zdarzenia krytycznego – równowagi zdolności do działania i autonomii.

W ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowane są następujące zadania:

 1. Zapewnienie schronienia

 2. Specjalistyczne poradnictwo (prawne, psychologiczne, socjalne)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach prowadzonych działań z zakresu interwencji kryzysowej udziela pomocy rodzinom dotkniętym przemocą oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, w tym również pracownikom, którzy doświadczyli przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

  Poradnictwo psychologiczne: poniedziałki od 10.00 do 13.00;

                                                                piątki w godzinach od 12.00 do 15.00

  Poradnictwo prawne: wtorki, czwartki w godzinach od 13.30 do 15.30

  Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

  Obszary zgłaszanych problemów: występowanie przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie, zaburzenia emocjonalne wśród dzieci, próby samobójcze, molestowanie seksualne, problemy wychowawcze z dziećmi, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, opieka prawna, piecza zastępcza, uzależnienie, współuzależnienie, skierowanie osoby uzależnionej na leczenie, konflikty rodzinne, zaburzenia psychiczne. Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie i dyskretnie.

 3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami behawioralnymi

  Do najczęściej występujących uzależnień behawioralnych zalicza się: zakupoholizm, patologiczny hazard, pracoholizm, uzależnienie od internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od seksu. Konsultacji w powyższym zakresie udziela psycholog w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

  Konsultacje z psychologiem: w każdy piątek w godzinach od 12.00 do 15.00

 4. Realizacja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  Zajęcia prowadzone przez psychologa w formie warsztatów indywidualnych i grupowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie poza godzinami urzędowania Centrum. Celem głównym Programu jest powstrzymanie bądź zakończenie procesu przemocy w rodzinie poprzez: wykształcenie u osób stosujących przemoc w rodzinie społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami, nauczenie kontroli zachowań i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa ryzyka powrotu do zachowań agresywnych.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY. JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ZATELEFONUJ! PRZYJDŹ! POMOŻEMY TOBIE I NAJBLIŻSZYM!

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej rodzinie bądź otoczeniu ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 847 96 91, email: pcpr@powiat-lubin.pl, strona internetowa: www.pcpr.powiat-lubin.pl.

REAGUJ! NIE ZWLEKAJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNYM ŚWIADKIEM!!!