Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem interwencji kryzysowej jest bezpośredni wpływ na osobę w kryzysie, aby samodzielnie pokonała trudności i powróciła do utraconej w wyniku zdarzenia krytycznego – równowagi oraz zdolności do działania i autonomii.

W ramach prowadzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowane są następujące zadania:

  1. Zapewnienie schronienia.
  2. Specjalistyczne poradnictwo (prawne, psychologiczne, socjalne) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach prowadzonych działań z zakresu interwencji kryzysowej udziela pomocy rodzinom dotkniętym przemocą oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, w tym również pracownikom, którzy doświadczyli przemocy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Poradnictwo psychologiczne: wtorki od 10.00 do 13.00; Poradnictwo prawne: wtorki, czwartki w godzinach od 13.30 do 15.30 Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Obszary zgłaszanych problemów: występowanie przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej w rodzinie, zaburzenia emocjonalne wśród dzieci, próby samobójcze, molestowanie seksualne, problemy wychowawcze z dziećmi, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, opieka prawna, piecza zastępcza, uzależnienie, współuzależnienie, skierowanie osoby uzależnionej na leczenie, konflikty rodzinne, zaburzenia psychiczne. Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie i dyskretnie.
  3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami behawioralnymi. W punkcie udzielana jest pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom. Pomoc i wsparcie świadczone jest w formie kontaktu indywidualnego szczególnie w zakresie: zakupoholizmu, patologicznego hazardu, pracoholizmu, uzależnienia od internetu, komputera, smartfona. Punkt czynny jest w każdy piątek w godzinach od 12.00 do 15.00.
  4. Realizacja Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne. Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc w rodzinie, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowane są przez instytucje lub osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
  5. Realizacja warsztatów dla rodziców pn. „Bądź dobrym rodzicem”. Zajęcia skierowane są w szczególności do osób, które postanowieniem sądu są zobowiązane do rozwoju kompetencji wychowawczych lub posiadają ograniczoną władzę rodzicielską, posiadają ustanowiony nadzór kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej.
  6. Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Grupa adresowana jest do kobiet, które doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej, nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji z osobą bliską i zmagają się z trudnymi doświadczeniami. Celem udziału w grupie jest powstrzymanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzmocnienie poczucia własnej wartości, sprawstwa, kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej oraz poprawa jakości życia, w tym bezpieczeństwa i dobra małoletnich dzieci.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY. JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY ZATELEFONUJ! PRZYJDŹ! POMOŻEMY TOBIE I NAJBLIŻSZYM!

Jeśli podejrzewasz, że w Twojej rodzinie bądź otoczeniu ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia zgłoś się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul. Składowa 3, 59-300 Lubin, tel. 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, lub poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl. Strona internetowa: www.pcpr.powiat-lubin.pl.

REAGUJ! NIE ZWLEKAJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNYM ŚWIADKIEM!!