Dyrektor – 76 847 96 90
Alina Tarczyńska


Dział Finansowo-Księgowy – 76 847 96 91
Urszula Żurawska – Główny księgowy

Dorota Jurecka – Specjalista ds. finansowo-księgowych

Marta Zielińska – Specjalista ds. finansowo-księgowych


Dział Organizacji i Kadr – 76 847 96 91
Elżbieta Kulon – Specjalista ds. kadr

Małgorzata Kurzac – Starszy referent

Monika Walasek – Sekretarka


Dział Rehabilitacji Społecznej – 76 847 96 86
Joanna Pakuła – Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej

Joanna Cwojdzińska – Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej

Gabriela Halaś – Specjalista ds. rehabilitacji społecznej

Ewelina Stańczyk-Atanasow – Referent


Dział ds. Pomocy Rodzinnej i Instytucjonalnej oraz Realizacji Świadczeń –         76 847 96 92
Justyna Miter – Starszy pracownik socjalny

Anna Petryszyn – Starszy specjalista

Marta Szkarupska – Referent


Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 76 847 96 91

Justyna Miter – Starszy pracownik socjalny

Elżbieta Kowalska – Główny specjalista ds. uzależnień

Anna Madej – Pedagog/Doradca zawodowy

Lokalizacja siedziby:

Informatyk – pomoc informatyczna