Dyrektor – 76 847 96 90
Alina Tarczyńska


Dział Finansowo-Księgowy – 76 847 96 91
Urszula Żurawska – Główny księgowy
Halina Kaciuban – Główny specjalista ds. finansowo-księgowych
Magdalena Piórko – Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych


Dział Organizacji i Kadr – 76 847 96 91
Beata Sieja – Główny specjalista ds. organizacji i kadr
Małgorzata Kurzac – Starszy referent
Angelika Fijołek – Pomoc administracyjna


Dział Rehabilitacji Społecznej – 76 847 96 86
Joanna Pakuła – Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej
Joanna Cwojdzińska – Główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej
Gabriela Halaś – Specjalista ds. rehabilitacji społecznej
Ewelina Stańczyk-Atanasow – Pomoc administracyjna
Monika Walasek – Pomoc administracyjna


Dział ds. Pomocy Rodzinnej i Instytucjonalnej oraz Realizacji Świadczeń –         76 847 96 92
Justyna Miter – Starszy pracownik socjalny
Anna Petryszyn – Starszy specjalista
Katarzyna Sobotkiewicz – Specjalista

Marta Szkarupska – Pomoc administracyjna


Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 76 847 96 91

Justyna Miter – Starszy pracownik socjalny

Elżbieta Kowalska – Główny specjalista ds. uzależnień

Lokalizacja siedziby: