Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych (plik PDF, 191 KB)

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta (plik PDF, 162 KB)

Klauzula informacyjna (plik DOC, 134 KB)

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik PDF, 182 KB)

Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik PDF, 210 KB)

Klauzula informacyjna (plik DOC, 134 KB)

Klauzula informacyjna dla osób trzecich (plik DOC, 130 KB)

Oświadczenie dotyczące wyboru asystenta (plik PDF, 973 KB)

Zakres czynności (plik PDF, 180 KB)

Program AOON – edycja 2023 (plik PDF, 808 KB)