Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych (plik PDF, 156 KB)

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta (plik PDF, 310 KB)

Klauzula informacyjna (plik PDF, 611 KB)

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik ODT, 82 KB)

Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (plik DOC, 118 KB)

Klauzula informacyjna (plik DOC, 64 KB)

Klauzula informacyjna dla osób trzecich (plik DOC, 64 KB)

Oświadczenie o przygotowaniu asystenta osobistego do realizacji usługi asystencji osobistej (plik DOC, 106 KB)

Oświadczenie o spełnieniu warunków do pełnienia usług asystenckich (plik DOC, 108 KB)

Zakres czynności (plik DOC, 110 KB)