Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik PDF, 153 KB)

Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby z niepełnosprawnością do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik PDF, 130 KB)

Klauzula informacyjna (plik PDF, 128 KB)

Ogłoszenie o naborze dla osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik PDF, 142 KB)

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik PDF, 199 KB)

Klauzula-informacyjna (plik PDF, 131 KB)

Klauzula informacyjna dla osób trzecich (plik PDF, 131 KB)

Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta przez uczestnika (plik PDF, 118 KB)

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (plik PDF, 140 KB)

Program AOOzN – edycja 2024 (plik PDF, 259 KB)