Wniosek 500+ – (plik pdf, 100 KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wyżej wymieniony dodatek przyznawany jest na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej bądź prowadzących rodzinne domy dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na rok począwszy od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż wnioski wyłącznie w formie papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 76 847 96 92.