„Dobry start” dla uczniów”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rusza z realizacją kolejnego rządowego programu pod nazwą „Dobry start”.

Dobry start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom umieszczonym w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka). Pomoc otrzymatakże pełnoletni wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej oraz osoby realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia. Świadczenia będą przysługiwały wszystkim wychowankom pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Dodatkowo od dnia 1 sierpnia 2019 r. wprowadzono możliwość ubiegania się o świadczenie Dobry start przez uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Oznacza to, że każdy uczeń – bez względu na typ szkoły – objęty będzie świadczeniem z uwzględnieniem ww. wieku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż wnioski będą przyjmowane od miesiąca sierpnia wyłącznie drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie w godzinach od 7:30 do 15:30. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” do końca sierpnia to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2021 r.

Świadczenie Dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek Program 300+ „Dobry start” (plik PDF, 737 KB)