Skip to main content

Jak i komu pomaga Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Podstawowym zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu. Z pomocy Ośrodka mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego bez względu na swoją sytuację materialną. Pomaga osobom: u których wystąpiła gwałtowna, niekorzystna zmiana w życiu (np. […]

Ostatnie w tym roku Warsztaty Umiejętności Wychow

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie serdecznie zaprasza Rodziców na ostatnie w tym roku Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych. Udział w zajęciach umożliwi m.in: nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznych metod wychowawczych, rozwijanie umiejętności wytaczania dziecku granic, zasad wzajemnej […]

Zobacz, w czym możemy Ci pomóc

Zobacz, w czym możemy Ci pomóc…………………………… Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów: nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.); myśli, próby samobójcze; przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny; utrata kogoś bliskiego (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem kogoś bliskiego; […]

Indywidualne spotkania dla osób stosujących przem

NABÓR UCZESTNIKÓW NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA W RAMACH ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp., Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji, Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych, Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z […]

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie serdecznie zaprasza Rodziców do uczestnictwa w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych – promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych. Udział w zajęciach umożliwi m.in: nabycie wiedzy i umiejętności […]

Pomoc psychologiczna, socjalna i prawna on-line

Pomoc psychologiczna, socjalna i prawna on-line

JUŻ JEST!!! POMOC PSYCHOLOGICZNA, SOCJALNA I PRAWNA ON-LINE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE !!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wychodzi naprzeciw osobom, które chcą zachować anonimowość bądź nie mają możliwości udać się na indywidualne konsultacje z: psychologiem prawnikiem pracownikiem socjalnym Właśnie rusza bezpłatna pomoc udzielana drogą elektroniczną! […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE