Skip to main content

Ruszyła ogólnoświatowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Ruszyła ogólnoświatowa Kampania  19 dni przeciwko przemocy krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W związku z przypadającą w dniach od 1 do 19 listopada 2021 r. Kampanią 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w ramach Kampanii dla wszystkich mieszkańców Powiatu Lubińskiego, uruchomiło: „Strefę specjalistycznego poradnictwa i wsparcia – Razem przeciwko przemocy” Jeżeli doznajesz przemocy, bądź jesteś świadkiem […]

POMOC I WSPARCIE DLA REPATRIANTÓW

Repatriacja jest bardzo trudnym doświadczeniem, wprowadza bowiem zmianę obejmującą niemal wszystkie sfery życia. Zmianie ulega nie tylko sytuacja rodzinna, bytowo-mieszkaniowa, szkolna, zawodowa, ale także towarzyska, społeczna. Proces repatriacji, to również nauka języka polskiego i zaadaptowanie się do życia w nowej Ojczyźnie. Nowa sytuacja sprawia, że wielu repatriantów nie może się w Polsce odnaleźć i doświadcza […]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć: osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji […]

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa II nabór wniosków na 2021 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przypominamy, że do 10 października 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku […]

Gotowi na nowe wyzwania

Gotowi na nowe wyzwania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Gotowi na nowe wyzwania”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w latach 2021 […]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie APELU

Narkotyki stały się dostępne i stanowią realne niebezpieczeństwo. Niektórzy potrafią powiedzieć zdecydowanie NIE, inni będą chcieli spróbować „jak to jest?”. Co należy wiedzieć i co należy robić, aby chronić dziecko przed narkotykami ? Rodzicu Pamiętaj ! Najlepszą ochroną dziecka przed narkotykami i uzależnieniem są dobre relacje w rodzinie i bliski kontakt. Codzienne rozmowy, zainteresowanie sprawami […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE