Skip to main content

KOŃCZY SIĘ NABÓR NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KOŃCZY SIĘ NABÓR NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, że tylko do 14 czerwca 2021 roku można aplikować na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 tylko do 14 czerwca 2021 roku można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny […]

ZNAK „POMÓŻ MI”

ZNAK „POMÓŻ MI”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zachęca do stosowania Międzynarodowego znaku „POMÓŻ MI” Jeżeli jesteś osoba doznającą przemocy i boisz się mówić o tym, co się dzieje w Twoim domu, użyj gestu „POMÓŻ MI”, którym bez użycia słów zakomunikujesz, że potrzebujesz pomocy. Pokaż go, nie wstydź się! Nie daj się dalej krzywdzić! […]

UWAGA ! KOŃCZY SIĘ NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄ

Nie umiesz kontrolować swoich emocji? Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach? Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich? Przyjdź i Weź udział w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących […]

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań […]

PONOWNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ponownie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2021” I. Osoby uprawnione do składania ofert: Dwuosobowy zespół trenerski II. Forma zatrudnienia: Umowa cywilno-prawna III. Miejsce wykonywania zleconych czynności: W uzgodnieniu ze zleceniodawcą. IV. Termin wykonywania zleconych czynności: Maj […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE