Skip to main content

ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Zachowania samobójcze to zbiorcze określenie dla: – prób samobójczych, – samobójstw, – myśli oraz tendencji samobójczych. Każdego dnia w Polsce co najmniej sześcioro nastolatków podejmuje próbę samobójczą ! Próba samobójcza to zachowanie mające na celu uszkodzenie własnego ciała z intencją odebrania sobie życia. W 2023 roku według danych KGP liczba prób samobójczych wyniosła 1994 ! […]

NOWE MIESZKANIE TRENINGOWE !

NOWE MIESZKANIE TRENINGOWE !

Na terenie Powiatu Lubińskiego zostało uruchomione 2 mieszkanie treningowe ! Mieszkanie przy ul. Kilińskiego to już piąty lokal, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego Powiatu. Jeszcze przed Wielkanocą kolejni usamodzielniani wychowankowie, którzy opuścili pieczę zastępczą zamieszkali w kompletnie wyposażonym mieszkaniu. W trakcie pobytu będą uczyć się: prowadzić gospodarstwo domowe, dbać o wspólną przestrzeń, gospodarować budżetem, […]

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W pierwszy dzień wiosny wychowankowie pieczy zastępczej przypomnieli sobie o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te ważne umiejętności zostały przekazane w tak ciekawy sposób, że w pamięci wychowanków zostaną na długo. Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam tej cennej wiedzy Panu Sławomirowi Lechmanowi oraz Panu Pawłowi Gębalskiemu.

Spotkania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Spotkania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Termin: 16 kwietnia, 21 maja i 11 czerwca Godzina: 11:30 – 13:30 Miejsce: siedziba PCPR w Lubinie Już w kwietniu rozpoczniemy kontynuację spotkań, które mają na celu wspieranie rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka w codziennej pracy z dziećmi, a także poszerzanie ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, znaczenia środowiska oraz wpływu aktywności […]

NIE WOLNO CI PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE !

Kodeks karny nakłada na każdego z Nas obowiązek udzielenia pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia! Za nieudzielenie pomocy grozi kara więzienia, nawet do 3 lat pozbawienia wolności – Art. 162 §1 KK ZAREAGUJ ! Jeżeli słyszysz awantury, stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy, które wzbudzają twój niepokój i mogą […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE