Skip to main content

Bezpłatna pomoc!

Nie bądź obojętny na przemoc! BEZPŁATNA POMOC Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinieoferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne poradnictwo socjalne interwencja kryzysowa doradztwo grupy wsparcia zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących […]

Poszukiwani kandydaci na rodziny zawodowe specjal...

Poszukiwani kandydaci na rodziny zawodowe specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pilnie poszukuje kandydatów na rodziny zawodowe specjalistyczne, które obejmą opieką i wsparciem w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, […]

Zmiany w Kodeksie karnym

Obowiązek reagowania na przemoc wobec dzieci – zmiany w Kodeksie karnym Od 13 lipca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy w Kodeksie karnym, które zaostrzają kary za przestępstwa wobec dzieci. Zaostrzeniu uległy kary za takie przestępstwa wobec dzieci, jak: bezprawne zatrzymanie, uprowadzenie, pozbawienie wolności, porzucenie, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, także ze skutkiem śmiertelnym, […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie –algorytm postępowania W dniach 6-7 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie odbyło się dwudniowe szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podstawowy algorytm postępowania.” Organizatorami byli: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Przedstawiciele kadr pomocy społecznej, placówek oświatowych, komendy powiatowej policji oraz Sądu […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE