Skip to main content

Rusza szkolenie

Rusza szkolenie

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w bieżącym roku rozpocznie kolejną edycję szkolenia dla kandydatów:                                      – do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej;                   […]

Cyberprzemoc – szkodliwe treści i niebezpieczne k

Internet staje się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NIK wynika, że zjawisko cyberprzemocy jest wśród wychowanków poważnym problemem. Z cyberprzemocą zetknęło się […]

Samoobrona dla kadr pomocy społecznej

Samoobrona dla kadr pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało szkolenie dla kadr pomocy społecznej w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, które odbyło się w dniu 19 września 2017 r. Jak wyjaśnia Alina Tarczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej […]

Bezpłatna pomoc!

Nie bądź obojętny na przemoc! BEZPŁATNA POMOC Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinieoferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne poradnictwo socjalne interwencja kryzysowa doradztwo grupy wsparcia zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących […]

Poszukiwani kandydaci na rodziny zawodowe specjal...

Poszukiwani kandydaci na rodziny zawodowe specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pilnie poszukuje kandydatów na rodziny zawodowe specjalistyczne, które obejmą opieką i wsparciem w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE