Skip to main content

Nowe wnioski w systemie SOW

Nowe wnioski w systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż od stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił mieszkańcom Powiatu Lubińskiego składanie wniosków elektronicznie w Systemie SOW. Wnioski obejmują dofinansowanie: – uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu […]

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z przyjętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenta mogą świadczyć: a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w zawodzie […]

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie uprzejmie informuje, iż przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzonej w okresie od 1 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r. W ramach Kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiona zostanie „Strefa edukacyjna – Razem przeciwko przemocy”, w […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE