Skip to main content

Indywidualne spotkania dla osób stosujących przem

NABÓR UCZESTNIKÓW NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA W RAMACH ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp., Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji, Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych, Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z […]

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Składowej 3 w Lubinie serdecznie zaprasza Rodziców do uczestnictwa w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych – promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych. Udział w zajęciach umożliwi m.in: nabycie wiedzy i umiejętności […]

Pomoc psychologiczna, socjalna i prawna on-line

Pomoc psychologiczna, socjalna i prawna on-line

JUŻ JEST!!! POMOC PSYCHOLOGICZNA, SOCJALNA I PRAWNA ON-LINE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE !!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wychodzi naprzeciw osobom, które chcą zachować anonimowość bądź nie mają możliwości udać się na indywidualne konsultacje z: psychologiem prawnikiem pracownikiem socjalnym Właśnie rusza bezpłatna pomoc udzielana drogą elektroniczną! […]

Nabór wniosków Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowanego ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. […]

Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie

POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE! PUNKT KONSULTACYJNY JUŻ DZIAŁA! W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie powstał punkt konsultacji dla osób uzależnionych behawioralnie. Zapraszamy do skorzystania z darmowej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. Czym są uzależnienia behawioralne? Uzależnienia behawioralne to inaczej uzależnienia od czynności. Od jakich czynności można się uzależnić? Nie sposób opisać […]

„Inwestuję w swoją przyszłość” – rekrutacja

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które zamieszkują Powiat Lubiński i posiadają status osoby: niepełnosprawnej przebywającej w pieczy zastępczej opuszczającej pieczę zastępczą Informacje szczegółowe o projekcie Rekrutacja trwa w dniach: 3 – 14 września 2018 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym PCPR w Lubinie: Justyna Miter, tel. (76) 847 96 92. […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE