Zapytanie ofertowe Nr 1/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” w z dnia 26 stycznia 2018 r.

> Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

> Unieważnienie zapytanie ofertowego


Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” w z dnia 2 lutego 2018 r.

> Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 3/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 6 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Odpowiedź na pytanie

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 4/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 28 marca 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 5/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie Kursu dekoratora wnętrz w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty 5-2018

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 6/2018 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie Usługi doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 17 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

 > Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie Usługi doradztwa pedagogicznego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 17 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 8/2018 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tyś PLN na przeprowadzenie Usługi doradztwa prawnego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 17 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe (PLIK PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 9/2018 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tyś. PLN na przeprowadzenie Wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 29 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________

Zapytanie ofertowe Nr 10/2018 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tyś. PLN na zorganizowanie Terapii psychospołecznej w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 29 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Preliminarz finansowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________