Zapytanie ofertowe Nr 1/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 1 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego

> Odpowiedź na pytanie i modyfikacja zapytania ofertowego nr 1_2017

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 2/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów kompetencji życiowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 2 – Trening kompetencji życiowych (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Modyfikacja zapytania ofertowego nr 2_2017

> Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe Nr 3/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów efektywnego uczenia się w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 3 – Trening efektywnego uczenia się (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Modyfikacja zapytania ofertowego nr 3_2017

> Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 3_2017


Zapytanie ofertowe Nr 4/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów kompetencji osobistych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 4 – Trening kompetencji osobistych (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Odpowiedź na pytania i modyfikacja zapytania ofertowego nr 4_2017

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 5/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 5 – Trening przedsiębiorczości (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego

> Modyfikacja zapytania ofertowego nr 5_2017

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 6/2017 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie usługi doradztwa prawnego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 6 – Doradztwo prawne (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe Nr 6_2017


Zapytanie ofertowe Nr 7/2017 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie usługi doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 7 – Doradztwo psychologiczne (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe Nr 7_2017


Zapytanie ofertowe Nr 8/2017 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie usługi doradztwa pedagogicznego w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość”

> Zapytanie 8 – Doradztwo pedagogiczne (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty – Zapytanie ofertowe Nr 8_2017


Zapytanie ofertowe Nr 9/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów efektywnego uczenia się w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 3 października 2017 r.

>Zapytanie 9 – Trening efektywnego uczenia się (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 10/2017 o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN na przeprowadzenie treningów kompetencji życiowych w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 20 października 2017 r.

> Zapytanie 10 – Trening kompetencji życiowych (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz usług (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe Nr 11/2017 o wartości zamówienia nieprzekraczającej 50 tyś PLN na „Zorganizowanie terapii psychospołecznej” w ramach realizacji projektu „Inwestuję w swoją przyszłość” z dnia 29 grudnia 2017 r.

> Zapytanie 11 – Zorganizowanie terapii psychospołecznej (PLIK PDF)

> Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 3 – Preliminarz finansowy (wersja edytowalna)

> Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)

> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty