Skip to main content

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA!!! PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż trwa II nabór wniosków na 2020 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przypominamy, że do 10 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku […]

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Rusza grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie! RAZEM BEZ PRZEMOCY Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i seksualnej, przez przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, […]

Grupa wsparcia dla osób usamodzielnionych

Grupa wsparcia dla osób usamodzielnionych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rusza z kolejną edycją grupy wsparcia „Drogowskaz w przyszłość”. Serdecznie zapraszamy osoby, które opuściły rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu Powiatu Lubińskiego do udziału w cyklicznych spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. […]

Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach program

Ostatnie dni na złożenie wniosku w ramach programu „Aktywny samorząd” Modułu I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, iż upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W bieżącym roku znacząco ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach Programu. Wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/ Dzięki SOW możliwe […]

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przystąpiło do realizacji nowego projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na realizację ww. projektu Powiat Lubiński pozyskał fundusze w wysokości 234 135,00 zł współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 w kwocie […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE