Skip to main content

Rekrutacja do programu psychologiczno-terapeutycz...

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp., Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji, Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych, Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, […]

Darmowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych

Darmowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników do mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna przystań” finansowanego ze środków Unii Europejskiej Projekt skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców powiatu lubińskiego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności osób, które wymagają szerokiego wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie W […]

II nabór wniosków w ramach „Aktywnego samorządu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków na 2019 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowany ze środków PFRON Termin składania wniosków na II półrocze 2019 r.: do 10 października 2019 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Powiatowe Centrum […]

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu Realizatorów programu oraz m.in. Związku Powiatów Polskich uruchomił w 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I, Obszar C, Zadanie […]

Dobry start dla wychowanków pieczy zastępczej – n

„Dobry start” dla uczniów  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rusza z realizacją kolejnego rządowego programu pod nazwą „Dobry start”. „Dobry start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom umieszczonym w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka). Pomoc otrzymają także pełnoletni wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej oraz osoby realizujące Indywidualny Program […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE