Skip to main content

Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie uprzejmie informuje, iż przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzonej w okresie od 1 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r. W ramach Kampanii w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiona zostanie „Strefa edukacyjna – Razem przeciwko przemocy”, w […]

Nabór uczestników do programu

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp., Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji, Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych, Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z […]

Nabór wniosków Aktywny Samorząd 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II finansowanego ze środków PFRON. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. […]

„Inwestuję w swoją przyszłość” – rekrutacja

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które zamieszkują Powiat Lubiński i posiadają status osoby: niepełnosprawnej przebywającej w pieczy zastępczej opuszczającej pieczę zastępczą Informacje szczegółowe o projekcie Rekrutacja trwa w dniach: 3 – 14 września 2018 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym PCPR w Lubinie: Justyna Miter, tel. (76) 847 96 92. […]

Bezpłatna pomoc!

Nie bądź obojętny na przemoc! BEZPŁATNA POMOC Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinieoferuje bezpłatną pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzimy poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne poradnictwo socjalne interwencja kryzysowa doradztwo grupy wsparcia zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących […]

 
WIELKOŚĆ CZCIONKI
INNE OPCJE