Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zakończyło kolejną już edycję bezpłatnych szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Szkolenie kandydatów na rodzinę zastępczą odbyło się zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programem „RODZINA”, którego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą, czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Szkolenie odbywało się metodą wykładowo-warsztatową i trwało od 16 marca do 21 kwietnia 2024 r. 7 kandydatów podniosło swoje kompetencje w zakresie opieki i wychowania nad dzieckiem oraz pozyskało niezbędne umiejętności potrzebne opiekunom zastępczym. Wszystkim życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIE !!!

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, ale też może stać się Twoim zawodem. Procedura kwalifikacyjna nie jest niczym skomplikowanym. Wystarczy, że m.in.:

  • dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest Ci ograniczona ani zawieszona;
  • Twój stan zdrowia pozwala na sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem;
  • odbędziesz szkolenie.

Chcesz dowiedzieć się jak wziąć w nim udział? Porozmawiajmy – przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Zajęcia są nieodpłatne, odbywają się w weekendy w siedzibie PCPR w Lubinie.

Zapraszamy do kontaktu

  • osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,
  • telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailpcpr@powiat-lubin.pl