Zachowania samobójcze to zbiorcze określenie dla:

– prób samobójczych,

– samobójstw,

– myśli oraz tendencji samobójczych.

Każdego dnia w Polsce co najmniej sześcioro nastolatków podejmuje próbę samobójczą !

Próba samobójcza to zachowanie mające na celu uszkodzenie własnego ciała z intencją odebrania sobie życia.

W 2023 roku według danych KGP liczba prób samobójczych wyniosła 1994 !

W przedziale wiekowym 7-12 lat – prób samobójczychodnotowano 78

W przedziale wiekowym 13-18 lat – prób samobójczych odnotowano 1916

Jest to wyliczenie oparte na danych statystycznych Komendy Głównej Policji. Są to jednak w znacznym stopniu niedoszacowane dane, ponieważ wiele prób samobójczych nigdy nie zostaje zgłoszonych na policję. O wielu próbach samobójczych wiedzą jedynie najbliżsi, są również takie, o których nie wie nikt poza dziećmi i nastolatkami, które je podejmują.

Porównując liczbę prób samobójczych w latach 2020-2023 dostrzec można poważny wzrost. W 2021 roku odnotowano wzrost na poziomie 86% w porównaniu do roku 2020, a w roku 2022 na poziomie 41% w porównaniu do roku 2021. W 2023 roku liczba prób samobójczych w porównaniu do roku 2022 zwiększyła się o 2,9%.

Liczba prób samobójczych w latach 2020-2022

Samobójstwo to działanie autodestrukcyjne zakończone zgonem

W 2023 roku według danych KGP liczba samobójstw wyniosła 145 !

W przedziale wiekowym 7-12 lat – odnotowano 7 samobójstw

W przedziale wiekowym 13-18 lat – odnotowano 138 samobójstw

W porównaniu do liczby śmierci samobójczych w roku 2022 zauważalny jest spadek, w 2022 roku odnotowano 156 samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jest to pierwszy spadek liczby śmierci samobójczych odnotowany od 2018 roku.

Powodem wzrostu w ostatnich latach występowania prób samobójczych, myśli oraz tendencji samobójczych oraz samobójstw są z pewnością zmiany społeczne i środowiskowe, które są skutkiem pandemii COVID-19 i izolacji z nią związanej.

Przyczyną w szczególności jest:

Wzrost przemocy rówieśniczej. Według Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę obecnie 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy rówieśniczej. Dzieci, które doświadczyły takiej przemocy deklarują, iż częściej podejmują próby samobójcze niż ich rówieśnicy, którzy nie stali się ofiarami.

Konsumpcja alkoholu. Osoby spożywające nadmiernie alkohol przed pandemią COVID-19, jeszcze bardziej pogłębiły swój nałóg. Alkoholizm rodziców istotnie wpływa na podejmowanie prób samobójczych przez dzieci. Istotna jest również kwestia uzależnienia się od alkoholu w młodym wieku. To również wpływa na ryzyko podejmowania zachowań autodestrukcyjnych.

Izolacja społeczna. Izolacja spowodowana pandemią COVID-19 doprowadziła do zamknięcia w domach rodzin z ich oprawcami. Dzieci i młodzież odizolowana była od rówieśników, kolegów i koleżanek, osób spoza rodziny z którymi mogliby podzielić się traumatycznymi zdarzeniami i poprosić o pomoc.

Czas spędzany w internecie. Zamknięcie szkół spowodowało przeniesie nauki do świata wirtualnego. Internet stanowi obecnie przestrzeń do codziennego spędzania czasu. Dzieci i młodzież czas, który spędziliby w szkole, spędzali w internecie. Po odjęciu czasu, który dzieci i młodzież przeznaczają na sen, posiłek i czynności higieniczne – resztę dnia wypełniał im internet. Wraz ze wzmożoną aktywnością w sieci wzrasta liczba prób samobójczych ze względu na treść występującą w internecie m.in.:

– filmy, seriale, gry obrazujące zachowania samobójcze,

– algorytmy, które proponują dzieci i młodzieży treści dotyczące zachowań samobójczych,

– gloryfikacja śmierci i samobójstwa,

– występujące niebezpieczne challenge, które nawołują do podjęcia próby samobójczej.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

Jeśli jesteś osobą w kryzysie samobójczym lub jesteś rodzicem dziecka w kryzysie samobójczym możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Składowej 3 w Lubinie w każdy wtorek w godz. 10.00 – 14.00 oraz od poniedziałku do piątek w godz. 7:30 – 15:30.

Nie wahaj się ! Zdzwoń, napisz, przyjdź!

ul. Składowa 3 59-300 Lubin

tel. 76 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

Dostępne są również całodobowe telefony zaufania, gdzie uzyskasz pomoc!

  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Telefon działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212

Telefon działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Wsparcie uzyskasz również dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów!

  • Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – 800 119 119

Czynny codziennie od 14:00 do 22:00

  • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie – 800 800 602

Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00