W dniu 17 kwietnia 2024 r. odbyła się superwizja dla wychowawców instytucjonalnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych „Wrzosowa Kraina”, „Dolina Budziszyńska”, „Srebrny Pałac”.

Celem dzisiejszego spotkania była wspólna wymiana doświadczeń, wzmocnienie posiadanych umiejętności, wsparcie w przezwyciężaniu trudności, spojrzenie na wyzwania w codziennej pracy z innej perspektywy.