Na terenie Powiatu Lubińskiego zostało uruchomione 2 mieszkanie treningowe !

Mieszkanie przy ul. Kilińskiego to już piąty lokal, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego Powiatu.

Jeszcze przed Wielkanocą kolejni usamodzielniani wychowankowie, którzy opuścili pieczę zastępczą zamieszkali w kompletnie wyposażonym mieszkaniu.

W trakcie pobytu będą uczyć się:

  • prowadzić gospodarstwo domowe,
  • dbać o wspólną przestrzeń,
  • gospodarować budżetem,
  • rozwiązywać trudności dnia codziennego, załatwiać sprawy urzędowe
  • rozwijać umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego angażując się w wydarzenia sportowe, kulturalne, i społeczne.

Dodatkowo, pobyt w mieszkaniu treningowym ułatwi młodym osobom uzyskanie wykształcenia, zdobycie kwalifikacji, poszukiwanie zatrudnienia, jednym słowem ułatwi „start w dorosłe życie”.

Podopieczni w ramach pobytu w mieszkaniu treningowym mają możliwość korzystania ze specjalistycznej pomocy m.in. psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej oraz prawnej, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W każdym mieszkaniu treningowym mogą liczyć na pomoc i wsparcie swojego opiekuna.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie poprzez: kontakt telefoniczny pod numerem: 76 847 96 91; pocztę elektroniczną pcpr@powiat-lubin.pl oraz pocztę tradycyjną pod adresem: 59-300 Lubin, ul. Składowa 3.