PRZEMOC jest zamierzonym działaniem, wykorzystującym przewagę siły przeciwko drugiej osobie, naruszającym jej godność, prawa, sferę fizyczną oraz psychiczną.

Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom siłę 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy.

Formy przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna: użycie siły fizycznej wobec dziecka, które może spowodować rzeczywistą krzywdę cielesną, uszkodzenia lub zagrażające życiu stan. Przykłady to bicie, kopanie, szczypanie, trzęsienie, podpalanie czy użycie przedmiotów do zadawania bólu.

Przemoc psychiczna: agresja słowna, która ma wywoływać poczucie zagrożenia i lęk. Wszelkie groźby, oskarżenia, straszenie, wyśmiewanie, manipulowanie poczuciem winy, upokarzanie, niszczenie ulubionych zabawek i przedmiotów należących do dziecka itp. Zawsze towarzyszy pozostałym formom krzywdzenia, ale również może występować samodzielnie.

Przemoc seksualna: zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka, np. gwałt, molestowanie, prezentowanie dziecku treści pornograficznych, ekshibicjonizm, itp.

Zaniedbanie: jest to brak zapewnienia odpowiednich warunków do życia dziecka, w tym odpowiedniej opieki zdrowotnej, odżywiania, edukacji, ubrania, schronienia oraz bezpiecznego i czystego domu. Zaniedbanie może być również emocjonalne, gdy opiekunowie nie zapewniają wsparcia emocjonalnego, miłości i uwagi.

Cyberprzemoc: forma przemocy, która obejmuje używanie technologii cyfrowych do szkodzenia dziecku, na przykład poprzez cyberbullying, czyli dręczenie w internecie.

Najlepszym sposobem walki z przemocą domową jest jej zapobieganie !

Edukacja, świadomość społeczna i wsparcie dla ofiar są kluczowe dla zmiany tego zgubnego cyklu przemocy! Pamiętajmy, że przemoc domowa nie powinna być tematem tabu. Każdy z nas ma obowiązek interweniować i chronić dzieci i inne ofiary przemocy.

Sygnały występujące u dzieci, które powinny wzbudzić naszą czujność (czerwone flagi)

 • obrażenia ciała takie jak: sińce, guzy, otarcia, krwawienia, a także blizny i ślady samookaleczeń
 • chwiejność emocjonalna, chroniczny smutek, lęk, depresja oraz poczucie zagrożenia, winy i wstydu
 • autoagresja, czyli szkodzenie sobie fizycznie, oraz problemy z nawiązywaniem bliskich relacji z innymi
 • wrogość, nieufność, zachowania przekorne, agresywne
 • nadmierna potrzeba zwracania na siebie uwagi może być próbą komunikacji trudności dziecka
 • agresja w stosunku do rówieśników, przyjmowanie roli lidera negatywnego lub kozła ofiarnego w grupie, jak również wycofanie lub odrzucenie
 • brak zainteresowania zajęciami szkolnymi, złe wyniki w nauce, nadmierna aktywność lub wręcz przeciwnie – bierna postawa na lekcjach, częste spóźnienia czy ucieczki z lekcji mogą świadczyć o trudnościach, jakie dziecko przeżywa związanych z przemocą.

Jeśli masz podejrzenia dotyczące przemocy domowej lub potrzebujesz pomocy, nie wahaj się! Zdzwoń, napisz, przyjdź!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Składowa 3 59-300 Lubin

tel. 76 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

Dostępne są również całodobowe telefony zaufania, gdzie uzyskasz pomoc!

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Telefon działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212

Telefon działa codziennie – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Wsparcie uzyskasz również dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów!

 • Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – 800 119 119

Czynny codziennie od 14:00 do 22:00

 • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie – 800 800 602

Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00

Pamiętaj, że każde działanie ma znaczenie, gdy chodzi o ochronę dzieci i rodzin przed przemocą domową !