Wychowankowie placówek Srebrny Pałac, Dolina Budziszyńska, wrzosowa Kraina z zaangażowaniem włączyli się do akcji „ Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W ramach podjętych działań zorganizowano warsztaty plastyczne połączone z pogadanką. Wykorzystując materiały edukacyjne oraz prezentację udostępnione przez organizatora, zapoznano wychowanków z wydarzeniami upamiętniającymi wybuch powstania w getcie.