Termin: 16 kwietnia, 21 maja i 11 czerwca

Godzina: 11:30 – 13:30

Miejsce: siedziba PCPR w Lubinie

Już w kwietniu rozpoczniemy kontynuację spotkań, które mają na celu wspieranie rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka w codziennej pracy z dziećmi, a także poszerzanie
ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, znaczenia środowiska oraz wpływu aktywności cyfrowej na jego funkcjonowanie. Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej, umożliwiającej aktywne uczestnictwo i wymianę pomysłów. Zajęcia poprowadzi mgr Małgorzata Chrzan – psycholog
kliniczny, specjalista ds. dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta SAZ, praktyk terapii neuropsychologicznej.

Tematyka spotkań:

  • wczesne rozpoznawanie i interwencja w zaburzeniach funkcji układu nerwowego u dziecka w wieku szkolnym
  • środowisko, a zachowanie
  • wpływ aktywności cyfrowej na funkcjonowanie małego dziecka
  • prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-10- załamania i kryzysy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach konsultacyjno-warsztatowych. W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt:

  • kontakt osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – pcpr@powiat-lubin.pl
  • telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91.