W pierwszy dzień wiosny wychowankowie pieczy zastępczej przypomnieli sobie o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te ważne umiejętności zostały przekazane w tak ciekawy sposób, że w pamięci wychowanków zostaną na długo. Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam tej cennej wiedzy Panu Sławomirowi Lechmanowi oraz Panu Pawłowi Gębalskiemu.