Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że niebawem rozpocznie się cykl zajęć, których celem jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej umożliwiających powrót dziecka do rodziny naturalnej.
Jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej chcemy wspierać rodziców w budowaniu zdrowych relacji z dziećmi oraz umożliwić im rozwój umiejętności wychowawczych. Na zajęciach będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, które pomogą rodzicom lepiej zrozumieć i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu i pracy nad sobą, rodzice będą mogli z sukcesem przywrócić dziecko do swojej rodziny naturalnej.
Spotkania będą się odbywać wg poniższego harmonogramu, tj. 2-gi i 4-ty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 11.00 do 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, począwszy od 25.03.2024 r.:

 • 25.03.2024 r.
 • 08.04.2024 r.
 • 22.04.2024 r.
 • 13.05.2024 r.
 • 27.05.2024 r.
 • 10.06.2024 r.
 • 24.06.2024 r.
 • 08.07.2024 r.
 • 22.07.2024 r.
 • 12.08.2024 r.
 • 26.08.2024 r.
 • 09.09.2024 r.
 • 23.09.2024 r.
 • 14.10.2024 r.
 • 28.10.2024 r.
 • 04.11.2024 r.*
 • 25.11.2024 r.
 • 09.12.2024 r.
 • 16.12.2024 r.*

*wyjątek stanowi:

miesiąc listopad 2024 r. – 1-szy i 4-ty poniedziałek

miesiąc grudzień 2024 r. – 2-gi i 3-ci poniedziałek

Jeśli jesteś rodzicem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i chcesz wziąć udział w zajęciach, skontaktuj się z nami:
• kontakt osobisty w siedzibie PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie
• za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – pcpr@powiat-lubin.pl
• telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91

Zapraszamy do udziału i wspólnego wysiłku na rzecz dobra dziecka!