Informujemy, iż w związku z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 249 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego w dniu 1 SIERPNIA 2023 r. na terenie powiatu lubińskiego zostanie wyemitowany z syren akustyczny sygnał:

Ogłoszenie alarmu” godz. 17.00

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).