Podejrzewasz, że dziecko z Twojego otoczenia, sąsiedztwa jest krzywdzone – REAGUJ, MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE.

Musimy stanowczo i zdecydowanie powiedzieć STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI.

 • Przemoc wobec dzieci to zjawisko, na które nie ma i nie może być naszej zgody!
 • Każde dziecko ma prawo do szacunku, miłości i prawo do życia!


Najważniejsze, by krzywdzone dziecko porozmawiało z zaufaną osobą z najbliższego otoczenia – na przykład nauczycielem, jeśli sprawcami są rodzice. Dzieci krzywdzone na ogół mają niskie poczucie własnej wartości, są przepełnione poczuciem winy, gniewu, złości i lęku. Przemoc i krzywdzenie dzieci dotyczy każdego działania, które deprawuje prawa i swobodę dzieci oraz zakłócają ich optymalny rozwój. Przemoc może mieć znamiona znęcania fizycznego oraz psychicznego i jest przestępstwem. Odpowiedzialność za krzywdy wyrządzone dziecku ponoszą nie tylko te osoby, które jawnie się do tego przyczyniły, ale także ci, którzy nie zareagowali. Co powinniśmy zrobić, kiedy wiemy, że dziecko jest bite, krzywdzone i maltretowane? Gdzie to zgłosić?

PAMIĘTAJ –dzieci skrzywdzone, starają się ukryć swoją sytuację, często kłamią, że nic złego w ich życiu się nie dzieje niż obwiniają najbliższych, często milczą, bo boją się pokazać, że dzieje im się krzywda, sądzą, że nie zasługują na pomoc. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd, boryka się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. Ale to nie dzieci są winne.  Czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka.

To nigdy nie jest wina dziecka.

Po pierwsze – Nie bądź bierny – REAGUJ!!!!

ZADZWOŃ

 • Policja – 997
 • Ogólny nr alarmowy – 112
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka – 22 626 94 19
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100
 • Krzywdzonemu dziecku można przekazać numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111.
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. To tzw. telefon zaufania czynny od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info, nr tel. 801-12-00-02 

GDZIE W LUBINIE MOŻNA ZGŁOSIĆ FAKT PRZEMOCY WOBEC DZIECKA?

 • do szkoły, przedszkola, żłobka, do którego uczęszcza dziecko,
 • na policję – Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, tel. 47 87 432 95, ul. Traugutta 3 w Lubinie,
 • do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, tel. 76 847 96 91, e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl, ul. Składowa 3 w Lubinie.
 • do Sądu – można wysłać (także anonimowo) list do najbliższego sądu czy prokuratury z dokładnym opisem sytuacji. 

UWAGA, PRZYPOMINAMY !!!

Reakcja na krzywdę to prawny i moralny obowiązek. Reguluje to art 304 par. 1 Kodeksu postępowania karnego – zgodnie z którym każdy kto wie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz art. 12 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mówiący o tym, że osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Brak poinformowania odpowiednich organów ścigania o poważnych przestępstwach na szkodę dzieci może grozić karą pozbawienia wolności do lat 3. Reguluje to art. 240 par. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym każdy kto posiada wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw.