Nie radzisz sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, gniew?

Nie potrafisz rozwiązywać konfliktów rodzinnych?

Nie umiesz kontrolować swojej złości i agresji wobec bliskich?

Przyjdź i weź udział w PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu psychologiczno-terapeutycznego. Program prowadzony jest w formie terapii indywidualnej, grupowej dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osób potrzebujących pomocy
w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, kontrolowaniu własnej złości i agresji, rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz rodziców mających problemy z wychowywaniem dzieci bez użycia przemocy.

Adresatami programu mogą być osoby dorosłe:

  • zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez instytucje,
  • absolwenci programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • osoby, które nie uczestniczyły w programie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych, ale prezentują dużą świadomość i motywację do pracy nad poprawą relacji rodzinnych.

Cele programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • zdobycie lub poszerzenie przez uczestników posiadanej wiedzy, w celu powstrzymania się od zachowań przemocowych,
  • poprawa zaburzonych przez przemoc relacji z najbliższymi,
  • zwiększenie umiejętności społecznych,
  • utrwalenie wyuczonych, pozytywnych zmian u osób, które zakończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie :

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • telefonicznie pod numerem telefonu 76 847 96 92.