Płacz, krzyki, siniaki …..

a później tylko cisza….i pytanie – jak to się stało, dlaczego „ktoś”, dlaczego „nikt” nie zareagował”?

No właśnie ten „ktoś”? czyli kto???!!! Dlaczego nie Ty?!

Sprawa 8-letniego Kamilka zszokowała całą Polskę. Chłopiec był katowany przez ojczyma, który m.in. polewał dziecko wrzątkiem. Ojczym dziecka trafił już do aresztu i usłyszał zarzuty. Zarzuty usłyszała także matka dziecka, która nie reagowała na agresywne zachowanie mężczyzny. Ciotka oraz wujek skatowanego 8-letniego Kamila z Częstochowy również usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy dziecku choć wiedzieli, że jego życie jest zagrożone – zarzut z artykułu 162 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o nieudzieleniu pomocy. Wszystkie te osoby nie pomogły chłopcu, nie zareagowały, kiedy jego życie i zdrowie było zagrożone.

Jak to jest, że nie chcemy słyszeć, widzieć wyrządzanej krzywdy?! Nikt nic nie wie??? Nikt nic nie widzi??? Szkoła, przedszkole, sąsiedzi, znajomi – wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni i reagować na krzywdy i cierpienia dziecka. A czy Ty reagujesz?! To Twój obowiązek.

Reakcja na krzywdę to prawny i moralny obowiązek. Reguluje to art 304 par. 1 Kodeksu postępowania karnego – zgodnie z którym każdy kto wie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz art. 12 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – mówiący o tym, że osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Brak poinformowania odpowiednich organów ścigania o poważnych przestępstwach na szkodę dzieci może grozić karą pozbawienia wolności do lat 3. Reguluje to art. 240 par. 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym każdy kto posiada wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ma prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy REAGUJ!!! Dziecko samo o siebie nie zadba, dziecko samo się nie obroni. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd, boryka się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę – ROZMAWIAJ, SŁUCHAJ, REAGUJ.

REAGUJ

* Zgłoś się, zadzwoń, przyjdź

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

tel. 47 87 432 95

ul. Traugutta 3 w Lubinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

tel. 76 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

ul. Składowa 3 w Lubinie.

Ośrodek udziela pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i terapeutycznej. NIE BÓJ SIĘ, w każdej sytuacji otrzymasz wsparcie i pomoc. NIE WSTYDŹ SIĘ – zapewniamy pełną dyskrecję. W Ośrodku działa grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, prowadzone są warsztaty dla rodziców „Bądź dobrym rodzicem”, podczas których wdrażamy rodziców, jak bez przemocy i agresji wychowywać dzieci.


*
 Zadzwoń

  • Nr 801-12-00-02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. To tzw. telefon zaufania czynny od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Nr 112 – ogólny numer alarmowy;
  • Nr 997 – numer alarmowy Policji.


*
 Zgłoś na Policję (do dzielnicowego), że dzieje się krzywda Tobie, Twoim bliskim, osobom z otoczenia.

NIE BĄDŹ BIERNY !!! Jeśli jesteś świadkiem przemocy, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! Jeśli w związku
z przemocą zagrożone jest zdrowie i życie dziecka REAGUJ! Powiadom Policję, Sąd, PCPR – służby, które przeciwdziałają przemocy domowej.