Jeżeli nie umiesz kontrolować swoich emocji?

Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach?

Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?

Przyjdź i Weź udział

w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu psychologiczno-terpaeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób, które:

zoszą się dobrowolnie,

kierowane są przez instytucje, m.in. ośrodki pomocy społecznej, Sąd, zespoły interdyscyplinarne, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poprzez udział w programie każdy uczestnik będzie miał możliwość:

poszerzyć swoją wiedzę na temat powstrzymania się od zachowań przemocowych,

poprawić zaburzone przez przemoc relacje z najbliższymi,

pogłębić własne umiejętności społeczne oraz utrwalić wyuczone, pozytywne zmiany swoich postaw i zachowań bez stosowania przemocy wobec najbliższych.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu maju 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy o kontaktu:

– osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,

– telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91

– e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub

– poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.