Nie umiesz kontrolować swoich emocji?

Reagujesz złością w konfliktowych sytuacjach?

Nie radzisz sobie z kontrolowaniem własnej złości i agresji wobec bliskich?

Przyjdź iWeź udział

w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poprzez udział w Programie :

zdobędziesz lub poszerzysz wiedzę, jak powstrzymywaćzachowania przemocowe ,

poprawisz zaburzone przez przemoc relacje z najbliższymi,

zwiększysz i utrwalisz swoje umiejętności w zakresie pozytywnych zmian

zachowania, które nabyłeś uczestnicząc w programie korekcyjno-edukacyjnym.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do kontaktu:

osobistego w siedzibie: Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy

telefonicznego pod numerem telefonu : 76 847 96 92 (pon.- pt. godz.: 07.30-15.30),

drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poradnictwo on-line:

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ