Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z
członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie, Przyjdź iWeź udział

w PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Udział w Programie umożliwi Tobie:

dokonanie zmian w życiu rodzinnym bez stosowania przemocy wobec najbliższych,

rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,

kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,

poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz metod rozładowywania napięcia emocjonalnego.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy o kontaktu:

osobistego w siedzibie: Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3 (pon.- pt. godz.: 07.30-15.30),

telefonicznego pod numerem telefonu : 76 847 96 92 (pon.- pt. godz.: 07.30-15.30),

drogą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub poradnictwo on-line:

interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl .

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ DYSKRECJĘ