Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z
członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie, Przyjdź i Weź udział

w PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż odbywa się nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,

osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie

korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Udział w Programie umożliwi:

  • dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc w rodzinie,
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,
  • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,
  • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Rozpoczęcie programu przewidziane jest w miesiącu maju 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy o kontaktu:

osobistego w siedzibie OIK PCPR przy ul. Składowej 3 w Lubinie,

telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr 76 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl lub

poprzez poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl.