Znamy oblicza przemocy. Na co dzień stykamy się z jej skutkami – pomagamy krzywdzonym, pracujemy z krzywdzącymi. I wciąż czujemy, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, że trzeba więcej i wspólnie.

Dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie z dużym zaangażowaniem przystąpiło do tegorocznej edycji Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

W pierwszych 19 dniach listopada 2021 r. w ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przeprowadziło następujące działania:

1. Utworzono bezpłatną „Strefęspecjalistycznego poradnictwa i wsparcia Razem przeciwko przemocy”

Każdy kto zetknął się z przemocą, bądź był świadkiem zdarzenia, lub podejrzewał, że ktoś może być bity, czy dręczony psychicznie mógł i nadal może przyjść i skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów:

psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00;

prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30;

pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

terapeuty – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Warsztaty edukacyjne dlamłodzieży pn.”Niebezpieczna sieć – zjawisko cyberprzemocy”

Celem zajęć było zapoznanie uczestników ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz sposobami radzenia sobie z problemami związanymi z agresją w Internecie. Efektem zajęć było wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci oraz reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Na zakończenie uczestnicy wspólnie wykonali plakat tematycznie związany z cyberprzemocą.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

3. Warsztaty pn. „Bądź dobrym rodzicem”

Cel zajęć, to powstrzymanie przemocy domowej poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzmocnienie poczucia własnej wartości, sprawstwa, kompetencji pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej oraz poprawa jakości życia, w tym bezpieczeństwa i dobra małoletnich dzieci. Spotkania grupy odbywają się w każdą środę o godz.16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Każdy, kto wyrażał i nadal wyraża zainteresowanie skorzystaniem z ww. form pomocy i wsparcia mógł i nadal może uzyskać szczegółowe informacje poprzez kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej PCPR :

  • osobisty w siedzibie Ośrodka ul. Składowa 3, 59-300 Lubin,
  • telefoniczny– 76 847 96 91,
  • strona Facebook: „Przeciwko przemocy”.