Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

INFORMUJE, iż osoby starsze, w tym niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji kryzysowej będącej następstwem, m.in.:

  • przemocy domowej – fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, zaniedbania;
  • nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu – ciężka i długotrwała choroba, izolacja domowa w czasie epidemii;
  • utraty kogoś bliskiego śmierć, rozstanie;
  • traumatycznego zdarzenia – wypadek drogowy, katastrofa budowlana, pożar, powódź itp.

Mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia i pomocy specjalistów :

  • psychologa – w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00;
  • prawnika – w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13.30 do 15.30;
  • pracownika socjalnego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • terapeuty – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Poradnictwo i wsparcie udzielane przez specjalistów prowadzone jest w formie kontaktu:

♦ osobistego w siedzibie Ośrodka ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

♦ telefonicznego pod numerem: 76 847 96 91, 76 847 96 92

♦ drogą elektroniczną: pcpr@powiat-lubin.pl lub on-line: interwencja@pcpr.powiat-lubin.pl

Zapewniamy pełną dyskrecję.

Uwaga! W sytuacjach nagłych, kryzysowych istnieje możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy specjalistycznej.

Jednocześnie informuje, iż osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach prawa mogą skorzystać:

  1. z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w szczególności: wózków inwalidzkich, protez (uda, podudzia, piersi), aparatów do leczenia bezdechu, aparatów słuchowych, rowerów rehabilitacyjnych; likwidacji barier architektonicznych, technicznych bądź w komunikowaniu się w szczególności: zakupu łóżek ortopedycznych, komputerów, smartfonów, adaptacji pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, schodołazów.
  2. z porad i konsultacji dotyczących praw i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym udzielanych w Punkcie Informacyjnym PCPR.

Ponadto zapraszamy seniorów do skorzystania z bezpłatnych kursów wspierających naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego realizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonych w formie on – line.

Szczegółowe informacje o kursach udostępnione są na stronach:

Bliższe informacje można uzyskać poprzez kontakt bezpośredni w siedzibie PCPR Lubin, ul. Składowa 3, telefoniczny: 76 847 96 91, 92 e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl.