Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowani ze środków PFRON z dniem 30 listopada 2021 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprezy z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki na 2022 rok.

Jednocześnie informuję iż od 10 listopada 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił organizacjom z Powiatu Lubińskiego składanie wniosków elektronicznie w Systemie SOW w przedmiotowym zakresie.

Elektroniczne wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Dostęp do systemu jest nieodpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Działu Rehabilitacji Społecznej w PCPR w Lubinie (tel. 76 847 96 86).

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (297 KB)

Załącznik nr 1 (305 KB)

Załącznik nr 2 (316 KB)

Załącznik nr 3 (298 KB)

Załącznik nr 4 (298 KB)

Załącznik nr 5 (313 KB)