Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi poprowadzona jest rejestracja na konsultacje następujących instrumentów:

– Mobilny doradca włączenia społecznego,

– Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze,

– Budżet osobisty,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,

– Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Informujemy, że pod adresem http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty poprowadzona jest rejestracja na konsultacje.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl